lasertherapie

adertherapie

We gebruiken de cutera laser om een grote verscheidenheid aan bloedvaten te behandelen: van kleine oppervlakkige rode aders tot diepere blauwe aders, zowel in het gelaat als op de benen. De laser geeft energie aan de bloedvaten waardoor het bloed stolt en het bloedvat wordt vernietigd. Grote kronkelige aders kunnen niet met deze laser behandeld worden. Tijdens de behandeling kan een prikkend gevoel ervaren worden wanneer de energiepulsen worden toegediend. Nadien is er minimaal tot geen pijn. Na de behandeling kunnen er roodheid of blauwe plekken zijn, welke na enkele weken verdwijnen. Bij uitgebreide behandeling aan de benen wordt best gedurende enkele dagen steunkousen gedragen. Intensieve activiteiten worden best de eerste 24 uur vermeden. Normale activiteiten kunnen direct hervat worden. Zonblootstelling wordt best beperkt. De resultaten zijn meestal zichtbaar 2-6 weken na de behandeling, soms kan dit enkele maanden zijn. Meestal zijn 1 of 2 behandelingen voldoende, bij voorkeur tijdens de wintermaanden.